Ypsebeeld23

Disclaimer

Ypse is verantwoordelijk voor de informatie op deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden.

Onjuistheden
Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten zodat we dit zo nodig kunnen verbeteren.

Werkt er iets niet goed?
Dan is er misschien een technische storing of werkt een onderdeel niet correct. Waarschuw ons dan even. Bij voorbaat excuses voor het ongemak.

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Reinier van Arkel. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Reinier van Arkel in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Disclaimer
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Reinier van Arkel werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website soms onvolledig of verouderd kan zijn.

Reinier van Arkel geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Reinier van Arkel biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Reinier van Arkel is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;

Reinier van Arkel verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;

Reinier van Arkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Reinier van Arkel kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Reinier van Arkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Neem contact op
Alle benodigde gegevens om contact met ons op te nemen staan onderaan deze pagina.