Ypsebeeld23

Privacystatement

Ypse hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website van Reinier van Arkel worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving

Reinier van Arkel beantwoordt e-mailberichten die via de website binnenkomen snel, zorgvuldig en volgens de meest actuele inzichten. Zij gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelt vragen vertrouwelijk. De gegevens nodig voor het beantwoorden van worden (tijdelijk) opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden of u verder te kunnen helpen.

Reinier van Arkel zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Reinier van Arkel doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Reinier van Arkel bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Google Analytics Privacy/cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact
Als u vragen heeft omtrent uw privacy of de bescherming van uw (persoons)gegevens kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming Antwan Klemann door een e-mail te sturen aan: fg@reiniervanarkel.nl