Ypsebeeld14

Informatie over behandeling

Ypse is er voor mensen met (een verhoogd risico op) psychische klachten. Wij bieden behandeling en begeleiding aan zowel kinderen, jeugdigen en volwassenen. Op deze pagina vind je een overzicht van het behandelaanbod van Ypse. 

Van aanmelding naar behandeling

Iedereen heeft wel eens een periode dat het wat minder gaat. Je zit niet lekker in je vel, je bent moe, prikkelbaar of je voelt je somber of angstig. Vaak lukt het om deze problemen zelf op te lossen. Het wordt een probleem als het lang duurt, als je situaties uit de weg gaat of als je geen fut meer hebt om leuke dingen te doen. Je komt erdoor in problemen thuis, studie of op je werk. Dan kunnen wij je helpen met een kortdurende behandeling.

1

1. Aanmelding

Voor we kunnen beginnen, moet je aangemeld zijn bij Ypse. Hiervoor hebben wij een geldige verwijsbrief nodig van je verwijzer of huisarts. Let op: je kunt niet voor dezelfde klachten op twee plaatsen tegelijk in behandeling zijn.
2

2. Screening aanmelding

Als je verwijsbrief bij ons is binnengekomen, kijken we of de aanmeldreden passend is bij Ypse. Bij twijfel bellen we jou of je huisarts om meer informatie op te vragen.
3

3. Online omgeving

Als je verwijzing passend is bij Ypse, krijg je van ons een e-mail. In deze mail staan de inloggegevens voor een online, beveiligde omgeving. We vragen je om daar een vragenlijst in te vullen.
4

4. Eerste gesprek (intake)

Je hebt een eerste gesprek (de intake) met je behandelaar waarin je de volgende onderwerpen bespreekt: Wat zijn je klachten? De vragenlijst die je hebt ingevuld. Hoe ziet je persoonlijke situatie eruit? Hoe ga je nu om met je klachten? Wat is je verwachting van de behandeling? Hoe kan de behandelaar je helpen?
5

5. Behandelplan

Samen met de behandelaar beslis je waar je aan wilt werken. Dit leggen jullie vast in een behandelplan: Aan welke doelen wil je werken? Hoeveel tijd is hiervoor nodig? Welke vorm past het best hierbij: een individuele- of groepsbehandeling. Ook kan een cursus of internetbehandeling een onderdeel zijn.
6

6. Aan het werk

Als jij en je behandelaar achter dit plan staan en jullie willen hier samen mee aan het werk dan start je met de behandeling.
7

7. Evalueren en aanpassen

Regelmatig sta je samen met de behandelaar stil bij het behandelplan. Kloppen de doelen nog en past de gekozen behandeling? Zo niet, dan pas je samen met de behandelaar het plan aan.
8

8. Einde behandeling?

Na de behandeling vindt de behandelplanevaluatie plaats. Samen met de behandelaar bespreek je of de hersteldoelen zijn bereikt en of je nog verdere ondersteuning/hulp wenst. Bij de wens voor verdere hulp wordt meegedacht welke zorg nodig is om de hersteldoelen te bereiken en welke organisatie deze zorg het best kan bieden.

De verwijzing 

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor behandeling is een geldige verwijzing nodig:  

  • Ben je onder de 18 jaar, dan kan de huisarts, praktijkondersteuner ggz (poh-ggz), jeugdarts, medisch specialist (bedrijfsarts), arts ggz-instelling, het wijkteam of de GGD je doorverwijzen.  
  • Als volwassene kun je bij je huisarts, medisch specialist of regiebehandelaar een doorverwijzing vragen.  

Je kunt niet voor dezelfde klachten op twee plaatsen tegelijk in behandeling zijn.

Behandeling Kind & Jeugd

Ypse Kind & Jeugd biedt behandelingen aan kinderen en jongeren met psychische klachten. We richten ons op herstel bij licht tot matig ernstige problematiek zoals angst-, dwang- en stemmingsklachten, klachten ontstaan na een traumatische gebeurtenis, ADHD en autisme.  

Het is voor Ypse Kind & Jeugd belangrijk dat jij en je gezin tijdens de behandeling herstel ervaren en met zelfvertrouwen verder kunnen. Kinderen vanaf 4 jaar en jongeren tot en met 18 jaar kunnen met het gezin in behandeling bij Ypse.

Meer informatie Ypse Kind & Jeugd

Behandeling volwassenen

Bij Ypse volg je een kortdurende behandeling afgestemd op jouw persoonlijke hulpvraag, situatie en wensen. We kijken samen welke behandeling en behandelvorm het beste bij jou en jouw hulpvraag past. 
Ypse is gevestigd op verschillende locaties, waar wij zowel individuele behandeling als groepsbehandeling aanbieden. Ga jij liever vanuit huis aan de slag met jouw hulpvraag, dan is het ook mogelijk om de behandeling deels of in zijn geheel online te volgen. 

Behandeling individueel   

Behandeling groep

online behandeling 

Trainingen

 

Groepsbehandeling

Als je het gevoel hebt dat je vastloopt in het leven, kan Ypse je weer op weg helpen. Onze trainingen en cursussen zijn oplossingsgericht en gebaseerd op de principes van zelfmanagement. We bieden individuele behandeling én onderstaande groepsbehandelingen aan.

Meer informatie over behandeling in groepsverband

 

Het afnemen van vragenlijsten

Ypse werkt steeds aan het verbeteren van de dienstverlening en behandeling. Om de kwaliteit van zorg te helpen vergroten, vul je tijdens de behandeling een aantal vragenlijsten in. 

Het afnemen van vragenlijsten

Vergoedingen

Behandeling van volwassenen binnen de generalistische basis-ggz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico aangesproken.  

Behandeling van kinderen en jongeren wordt vergoed door de gemeente waarin het kind of jongere woont. Ypse heeft een contract voor behandeling basis-ggz in de regio Noordoost-Brabant. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. 

Meer informatie over de vergoeding

Een afspraak afzeggen

Als je niet kunt komen op een afspraak met je behandelaar, dan willen we graag dat je dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen we de vrijgekomen tijd beter blijven besteden aan de zorg voor onze cliënten. Als je het secretariaat telefonisch niet kunt bereiken, kun je een bericht inspreken of een e-mail sturen naar info@ypse.nl. Ook kun je via het berichtenportaal in Minddistrict je behandelaar informeren.

Voor te laat of niet-afgezegde afspraken kunnen wij €60 in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Familie en naasten

Voor mantelzorgers en familieleden hebben wij verschillende mogelijkheden voor ondersteuning en informatie over de problematiek van hun naaste.

Informatie voor familie en naasten