Ypsebeeld18

Zorgverleners, cliënten en familie hebben elkaar nodig

Mentale klachten kunnen ingrijpend zijn voor de cliënt en de omgeving. Wij informeren en betrekken familie zo goed mogelijk bij de behandeling. De kwaliteit van de behandeling kan daardoor flink verbeteren. 
 

Ypse heeft als doel samen te werken met familie en naastbetrokkenen die iets voor de cliënt kunnen betekenen en kunnen helpen bij het behalen van de hersteldoelen. 

Hoe dit gebeurt, is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Wil de cliënt dat de familie bij de behandeling betrokken wordt of niet? Zo ja, hoe gaan we daarmee dan om? Hoe wij willen samenwerken met familieleden en naasten is vastgelegd in het familiebeleid. 

Ypse werkt volgens de kaders van positieve gezondheid. Hierbij worden aan cliënten de volgende twee vragen gesteld:

  • Wat kun jij zelf doen in je herstel?
  • Wie uit jou omgeving kan jou bij jouw hersteldoelen helpen en wat kunnen zij voor jou betekenen? 

Ondersteuning voor familie en naasten

Heb je vragen over hoe je als naaste wordt geïnformeerd of betrokken dan kun je terecht bij de behandelaar maar ook bij de Familievertrouwenspersoon (FVP) of de Familie- en betrokkenenraad (FBR).

Familie- en betrokkenenraad (FBR)

Bij de familie- en betrokkenenraad (FBR) kun je terecht met vragen en signalen. Samen met de FBR zoek je naar een antwoord/oplossing. Of je krijgt een doorverwijzing naar bijvoorbeeld de familievertrouwenspersoon.  

De leden van de familie- en betrokkenenraad hebben allemaal een familielid of naaste met psychische klachten. Zij hebben vaak veel meegemaakt, kennen angstige perioden, gevoelens van machteloosheid, verdriet en stress, maar ook van opluchting, tevredenheid en blijheid als herstel is gestart en er vooruitgang is bij hun familielid of naaste. 

FBR-leden zijn mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Dat bindt en motiveert hen om als een hecht team met respect voor elkaars capaciteiten samen te werken waarbij ieder lid taken op zich neemt die bij hem of haar passen. 

De FBR is geen anonieme club, maar een onafhankelijke groep die probeert in de ggz-instelling Reinier van Arkel familie en naasten te ondersteunen, vanuit de gedachte dat met hulp en begeleiding van familie en naasten het herstel van de cliënt beter verloopt. Familie en naasten moeten als het ware ‘mee herstellen’, gelijke tred houden met het herstel. Daarom is triadisch werken zo belangrijk: behalve de cliënt en de behandelaar, is de familie een evenwaardige derde partij. 

De FBR kan en mag de Raad van Bestuur en het management gevraagd en ongevraagd advies geven met als doel de kwaliteit van de zorg voor hun kind, zoon, dochter, partner of ander familielid/naaste op peil te houden. 

Download de Brochure FBR

De familie-en betrokkenenraad zoekt regelmatig nieuwe leden  
Mocht je je willen inzetten voor de FBR, dan kun je mailen naar fbr@reiniervanarkel.nl 

Familie- vertrouwenspersoon

Als familielid of naastbetrokkene van iemand met psychische problemen kun je veel vragen hebben. Over de aandoening en de hulpverlening, maar ook over de opvang en ondersteuning. De antwoorden die je van hulpverleners krijgt, vind je misschien niet altijd goed genoeg. Het kan zijn dat je een andere mening hebt dan de hulpverlening over de aanpak van de problemen. Of je ervaart het als een belasting en je wilt graag je verhaal eens kwijt. In dit soort gevallen, voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor, kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. 

Voor het maken van een afspraak kun je direct contact opnemen met de familievertrouwenspersoon Judith van Nimwegen via telefoon of e-mail. 

Judith van Nimwegen 
E-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl  
Mobiel: (06) 469 438 81 
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 17 uur. 

Stichting familievertrouwenspersonen

Cursussen

Lotgenotencontact

Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.  

MIND Naasten Centraal

Familieorganisaties houden met regelmaat informatiebijeenkomsten. Ze geven dan informatie over een bepaald thema en er kunnen ervaringen worden uitgewisseld (lotgenotencontact). Ook is persoonlijke ondersteuning, telefonische hulp of individuele belangenbehartiging mogelijk.

Hulpmiddelen