Ypsebeeld26

Informatie voor verwijzers

Voor een behandeling bij Ypse is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of regiebehandelaar specialistische ggz.

 

Verwijzen via Zorgdomein

Als huisarts verwijst u via Zorgdomein iemand door naar Ypse voor een behandeling? Ypse is onderdeel van Reinier van Arkel en gebruikt hetzelfde portaal. Selecteer voor verwijzing naar Ypse: zorginstelling ‘Reinier van Arkel, locatie ’s-Hertogenbosch (SGGZ) en YPSE (BGGZ), ‘s-Hertogenbosch’. Let hierbij op dat u bij het zorg product voor generalistische basis-ggz kiest! Kiest u voor specialistische ggz dan komt uw verwijzing niet bij Ypse aan. 

 

Verwijzen met een verwijsformulier

Als u geen Zorgdomein heeft, dan kunt u het verwijsformulier gebruiken. Deze verwijzing kunt u per beveiligde e-mail verzenden naar info@ypse.nl 

Verwijsformulier Ypse basis ggz 

Om de verwijzing zo snel mogelijk te kunnen verwerken, vragen we u alle gegevens zorgvuldig en volledig in te vullen. Let op, alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

Als de cliënt voor dezelfde klachten al in behandeling is bij een andere zorgverlener in de ggz kan deze niet in behandeling komen bij Ypse. Bij een verwijzing vanuit de specialistische ggz moeten wij naast de brief van overdracht ook de uitschrijfbrief als bijlage ontvangen.  

Twijfelt u over een verwijzing en/of wilt u graag overleggen, dan denken we graag met u mee. U kunt telefonisch contact opnemen met Ypse via (073) 22 000 44. Het secretariaat maakt met een medewerker van Ypse een terugbel-afspraak. 

Wachttijden

Voor verwijsafspraken ggz zie informatie van de rijksoverheid

Verwijsafspraken ggz Rijksoverheid

Contact tijdens behandeling

Wij vinden het belangrijk u als huisarts of verwijzer te informeren over het behandelplan en -traject, ook wanneer deze tussentijds gewijzigd zijn. Na afloop van de behandeling informeren wij u over het beloop en het resultaat van de behandeling. 

Informatie over de vergoeding door de zorgverzekeraar

Preventieactiviteiten volwassenen en jeugd

Voor preventieactiviteiten is geen verwijzing nodig. Voor sommige cursussen verloopt de aanmelding via het Regionaal Trainingscentrum. De preventieactiviteiten zijn gratis.  

Preventie aanbod van Ypse